ทันตกรรมการจัดฟัน


 
 
การจัดฟัน ช่วยให้ฟันที่มีลักษณะ ฟันซ้อน ฟันเก ฟันห่าง ให้จัดเรียงตัวกันเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น เป็นการช่วยให้ฟันเคลื่อนที่ไป อยู่ตำปหน่งที่เหมาะสม โดยใช้เครื่องมือที่มีความละเอียดอ่อนมาช่วยในการจัดฟัน ระยะเวลาในการจัดฟันจะขึ้นอยู่กับ แต่ละคนไม่เท่ากัน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2-3 ปี สำหรับการจัดฟันในผู้สูงอายุอาจจะใช้เวลานานกว่าคนที่มีอายุน้อย...

Read More

ทัตกรรมฟอกสีฟัน

ฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว เป็นการแก้ไขสีฟันที่มีสีเหลืองเข้ม ที่มีสาเหตุมาจากคราบชา กาแฟ หรือเกิืดจากสีจากอาหารที่รับประทานเป็นประจำ ซึ่งการมี สีฟันที่ขาวขึ้นเป็นการช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพ ให้มีความมั่นใจในการพูด และยิ้มมากยิ่งขึ้น

ทางคลินิก มีเครื่องฟอกสีฟัน Cool Light Tooth Whitening และเครื่อง

Read More

ทันตกรรมรากฟันเทียม

รากฟันเทียม (implants) คือ รากฟันที่ทำจากโลหะ เพื่อใช้ทดแทนส่วนที่เป็นรากฟันของฟันธรรมชาติ ที่สูญเสียไป โดยรากฟันเทียมนี้จะดูเหมือนและให้ความรู้สึกใกล้เคียงฟันธรรมชาติที่สุด เมื่อจำแนกโดยดูจากกระบวนการแล้ว การปลูกรากฟันเทียมจัดเป็นศาสตร์ทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์ และยังถือว่าเป็นการทันตกรรมเพื่อความงามได้เช่นกัน...

Read More

ทันตกรรมรักษารากฟัน


 

รักษารากฟัน

การรักษารากฟัน เป็นวิธีการรักษารากฟันและเนื้อเยื้อที่เกิดการติดเชื้อ หรือ รากฟันที่เกิดการหัก ร้าว หรือผุ ที่ทำใหกิดอาการปวด อักเสบบวม ซึ่งอาจจะทำให้เกิดผลกระทบกับกระดูกขากรรไกรหรือกล้ามเนื้อในบริเวณนั้น  ทำให้กระดูกฟันบริเวณนั้นเกิดการยุบตัว การรักษารากฟันจะชวยให้เร...

Read More

ทันตกรรมฟันปลอม

 
 
ฟันปลอม คือ ฟันที่มาทดแทนฟันจากธรรมชาตอที่เราสูญเสียไป เพื่อช่วยให้การทำงานของช่องปากมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังช่วยให้เรามีความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นด้วย

ชนิดของฟันปลอม

หลักๆแล้วฟันปลอมสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ ฟันปลอมแบบถอดได้ และ ฟันปลอมแบบติดแน่น...

Read More

การรักษาโรคเหงือก

 No comments

 
 
การรักษาโรคเหงือก Gingivitis (โรคปริทันต์) จะมีอาการอักเสบของเหงือก อาจเกิดมาจากหลายสาเหตุด้วยกันเช่น การสูบหรี่มาก หรืออาจเป็นผลขางเคียงจากการรับประทานยาปฎิชีวนะ หรือการเปลี่ยนแปลฮอร์โมนภายในร่างกาย

ลักษณะอาการที่บ่งบอกว่าเกิดเหงือกอักเสบ
1...

Read More

ผ่าฟันคุด


  
ฟันคุด เป็นลักษณะของฟันกรามแท้โผล่ขึ้นพ้นกระดูกแลพเหงือกมาไม่หมด อาจมาจากหลายๆสาเหตุ เช่น ผลกระทบจากฟันข้างเคียงที่บดบังทำให้ไม่สามารถขึ้นมาได้ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่จะเกิดในช่วงอายุ 18-25 ปี

ลักษณะฟันคุด

  • บางคนอาจอาการบวมที่หน้า
  • ปวดบวมบริเวณเหงือก
  •  การอักเสบและติดเชื้อ
  • เป็นฝีในช่องปาก...
Read More